הוצאת העידן החדש

יומן הספינה
ועכשיו מגיע בדיוק הזמן שבו על האדם לבחור בין ברכה או קללה, בין חרות לשעבוד. כעת כאשר הפלנטה שלכם עוברת שנויים דרסטיים ומשנה את אופייה, במשמעות של תקופת אחרית הימים, מוטלת עליכם החובה לבחור בפשטות עם איזו מערכת קוסמית אתם בוחרים להמשיך בדרככם הרוחנית ...
בני כוכב-הלכת וונוס
מאמר מאת יהודה אלפרין
מהי התכנית של פלנטה וונוס
מאמר מאת יהודה אלפרין המתאר מהי התכנית של פלנטה וונוס, ומהו הפער בין מציאות היומיום בפלנטה ארץ לבין חזון התכנית של וונוס
איך התכנית של וונוס מתממשת
מאמר מאת יהודה אלפרין המתאר איך התכנית של וונוס מתממשת