הוצאת העידן החדש

יהי אור 3 (5)

 

לימודי השמים ולימודי דרך-ארץ

 

התרבות כיום מטילה אור על 3 שלבים בצמיחת רוח האדם השוכנת בפיזיולוגיה ובביולוגיה, אל היעד של החירות וחופש הרצון: השלב הראשון מתאר את הביטוי היצרי של האדם, "אני רוצה" משמע אני זוכה בעונג. השלב השני הוא הלימודים של 'דרך ארץ' ולימודי החוכמה והתורה. השלב השלישי הכרוך בלימודי דרך ארץ כדי לקנות חוכמה, עובר דרך לקיחת אחריות על המחויבויות, וזה כרוך בהבנת הגבולות שטמונים בחירות. בריאה בחומר מתקיימת בעזרת כלים של הבנת הגבולות שמשמרים אותה.  

 

לכן 'לימודי השמיים' מעוגנים ביכולת ליצור תשתית של 'דרך ארץ' בכדי לעמוד איתן בטלטלת האנרגיה השמימית העוצמתית, באמצעות תקנת המידות והמוסר. זאת על מנת שהתרבות תתעלה מעל המצב של "אדם לאדם זאב". כל אלה מאפשרים את 'ידיעת העיתים' ועמידה בכללי קבלת האור: זמן לכל דבר ו"עת לכול חפץ מתחת לשמש".

 

האדם על פי סממנים אלו של שפע הזורם בין 'שמיים וארץ', בהתאם לעבודת האדם, כפי שניתן להבין מיסוד הקבלה: כששואלים כיצד לקבל את האור? על ידי הכנת המקדש הפנימי לקבלו. ואז החל מסלול התפתחות אבולוציוני, עם הופעת המודעות לכך שיש צורך בפיתוח וטיפוח השאיפה להתעלות. התעלות שמגיעה לפי תפיסת ההגות על ידי חסד עליון מצד אחד, אך מתוך מתן תמורה והפנמה על ידי שירות אינטליגנטי והודיה, לצורך היציאה לחירות כפועל יוצא מעמלנו.

 

כי אין אנו רוצים להישאר תקועים ב'לימודי הארץ' בלבד, למרות שהאל אומר "כי לי כל הארץ", אלא להתפשט אל הבנות לימודי השמיים. בכדי שנוכל להבין מי הם אלו שבראו אותנו.

 

הוא והיא – אלוהים ורוח אלוהים, השכינה שלו. היא – המוזה שלו, ההשראה. היא  החוכמה. ולה היבט כפול – האימא הגדולה מחד, החוכמה מאידך.

 

ואומר שלמה בספר משלי: 'תחילת חוכמה - יראת יהוה'. גם נכון הדבר כי היראה מתוארת בתור 'יראת שמיים'. אולם גם נאמר בספר משלי ח': 'אני-חוכמה שכנתי...'  ועל החוכמה נאמר: '...יהוה קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז'.

 

ואם לקנות חוכמה חפצת, איך וכיצד ניתן לחזר אחר החוכמה, איך נלמד לקבל את מה שיש לה להציע? על ידי הסתכלות והגות, על מנת להגיע לשהות של הרהור. על ידי עצירה ושהות בדממה, זוהי הדרך לכוון את פנסך.

 

האמירה "יהי אור" פירושה: אור הוא ראייה או - להסיט את הפרגוד, ולהביא את המסתורין לידי גילוי, הנתפס באור המודעות. ומה פירוש "ויהי?" מדובר ביכולת התגלמות של האור בתוך חומר - או חשיפה נוספת של הרוח במובן הידע של החוכמה. זה מה שמאפשר ראייה ותפיסה, גילוי האור והמגע עמו – זאת כדי להפיק משמעויות ולהתקדם באבולוציה - כהתקרבות אל המקור.

 

רצון האל מתבהר דרך העיון בדבריו 'ובנו לי משכן ושכנתי בתוכם'... זוהי אמירה המעידה על רצונו בבית, או כפי שביטאו זאת המדרשים, "הוא איווה לו דירה בתחתונים". זהו בית במישור הפיזיקאלי ובלב האדם. זוהי התייחסות להיותו שוכן בעולם. והברית בין אל-אדם כתובה על לוחות הלב (ירמיהו 31).

 

רצון האל הוא אפוא לבנות בית מואר ובו לשכון במלכות האדמה, בפלנטה היפה במערכת השמש.