הוצאת העידן החדש

כוכב ארץ בתור ביתנו הקוסמי  - תודעת הלב

כוכב ארץ הוא ביתו של האדם ובו אנו מקננים במערכת-השמש, כמו שמערכת-השמש מקננת בבטחה בחסות הגלקסיה שלנו.... כשם שביתנו, כוכב ארץ, הוא המרחב המוגן ששומר עלינו בפני המרחבים הענקיים של היקום, כך הלב הוא הבית של הנפש, ובלב נפגשים כל המישורים השונים של הקיום ומקיימים דו-שיח בין מדע ואמנות, הרוח והטבע.

"אכן המדע אינו חכם דיו להבין שכל הרבגוניות העצומה של החיים יכולה להיות מופרת בכל רגע, אילולי ההשגחה העליונה המקיימת את היקום באופן שוטף," כך רואה זאת מסורת האנתרופוסופיה. אך את זה אנו יכולים לחוש בתודעת הלב, אם כי גם השכל המתבונן רואה זאת. הלב חש את הגדולה והעוצמה של הבריאה שיכולה לקיים הרמוניה כה נפלאה של החיים. ואם משקיפים אפילו רק על גוף האדם, רואים כיצד כוחות החיים זורמים בתוך האדם מערכות מערכות, האחת בתוך השנייה והאחת כנגד השנייה, כמו המוח מול הלב -  ועל אחת כמה וכמה כשמתבוננים ביקום האינסופי הזה. אפילו מה שרואים רק בעין גלויה מדהים את האדם, גם מבלי להבין מהו המסתורין הגדול הקיים מעבר לכול, שמצביע בפנינו על סימפוניה כמעט מוסיקאלית של הקיום.

תיאום בין מערכות

הדייקנות והתיאום האינסופיים של הפלנטות החגות בחלל העצום בהרמוניה כה מופלאה וביחסי-גומלין של יצירה ותנועה הדדית של מערכות שלמות, מעוררים פליאה ותחושה שהפנימיות של היקום מקרינה חסד ואהבה ללא תנאי. המועד של שנת 2012 מייצג אפוא את התפיסה החדשה של הלב בתור הממד העמוק בתודעה, שמאפשר להעלות את התדר של השדה כולו להדהוד של תודה והערכה. זה לא מובן מאליו, כי התפיסה הרגילה הנובעת מהשכל האוטומטי אינה מלאה הכרת-תודה. בני האדם אמורים להבין את השינוי. שנת 2012 מייצגת שלב חדש בהבנות התפתחות האדם ובהתפתחות הפלנטה.

התפתחות האדם והתפתחות הפלנטה 

פלנטות מתפתחות לפי תוכנית האינטליגנציה של היקום, וזאת ניתן להבין כשמתבוננים ברמת הסדר הגבוהה שבה מתנהלים גרמי השמיים. ואילו האדם ככלל מתחדש ומשיל מעליו את האנרגיה הישנה. כך אמור לקרות  שלתהליכי הפלנטה תתלווה התפתחות האדם והיערכותו בהתאם, כך ששתי האבולוציות האלו יתנהלו בהרמוניה והדדיות. אך לא כל תרבויות אנוש על הפלנטה קיבלו הכנה מתאימה לכך, אם כי מסורות ותרבויות רבות התייחסו לזמנים האלו שבהם לכאור צפוי השינוי המדובר.

בגמר תקופה המכונה באסטרולוגיה עידן דגים, נכנסת תקופה חדשה ששמה הוא עידן הדלי. נחוץ להבחין כי ההבדל בין העידן שחלף לעידן שנולד, מתהווה כעת בשינויים המתרחשים בפלנטה ארץ. השינוי שחל על ידי סידור מחדש של הקטבים והמגנטיות גורם לאדם בלבול לא קל, כי האדם רגיל לכללים של העבר ונוהג לפיהם. לעומת זאת, מה שקורה ב-2012 הוא חוקיות שונה לחלוטין. האדם יצטרך לקלוט ולהבין כי המתרחש ביקום ובפלנטה קשור בתודעה וההבנה של האדם בדבר משמעויות האנרגיה החדשה. האדם עצמו מתחיל להדהד לפי התדר החדש של הפלנטה. התדר החדש גורם לאדם להתפתחות ולהבנת הנדרש ממנו בעקבות השינויים בפלנטה. במלים פשוטות, האדם תלוי בתוכנית האלוהית וטוב יעשה אם יקלוט זאת, ועדיף יום אחד קודם; בטרם שתהליכים חברתיים ואקלימיים ותודעתיים בפלנטה יגרמו לאדם בלבול וכאוס שאין מהם חזרה.

התיאום השמימי הגדול

ישנו אירוע ייחודי במערכת-היחסים הגיאומטרית המקודשת בין כדור-הארץ, מערכת-השמש שלנו והגלקסיה שביל החלב. וזהו אירוע אסטרופיזי המתרחש כיום, אם כי אפשר לראות את התהליכים הקשורים לשנת 2012 כתהליך רצוף ומתמשך שאנו חשים בו כאנושות ואדם שהופכים לתודעה של לב אחד, כלומר היכולת שלנו להכיל את זוגות ההפכים כמגמות הנמצאות בדיאלוג מתמשך בלב הקוסמי. האירוע מכונה התיאום השמימי הגדול. זוהי התרחשות והכנות סביב העידן האנרגטי החדש שמתכנסות במונח 2012.

 בכניסה למזל דלי בן אלפיים השנים יש לקחת בחשבון את הצורך שאנו כפלנטה אמורים להשתלב עם רמות תודעה גבוהות יותר, כי  נכנסנו למחזור תיאום עם היקום. כי בתוך המחזור בן 26 אלף השנים המכונה השנה הקוסמית הגדולה, תנועת ציר כה"א סביב עצמו, בכל 72 שנה ציר כה"א נע מעלה אחת סביב עצמו, ולכן כל 2160 שנה לערך הוא משלים מהלך של 30 מעלות, כלומר למשל עידן מזל דגים שהשלמנו כעת. כשבו זמנית אנו נכנסים לתקופה שבה מגיעים מסרים מתרבויות רבות שהתודעה של הלב תוביל אותנו לתיאום בין כדור-הארץ, מערכת-השמש והגלקסיה שלנו.

מודל האדם

בהתאם לעידן האדם שמייצג  מזל הדלי, שהסמל האסטרולוגי שלו הוא "נושא המים", מתואר אדם שמביא מים של חיים ושל חוכמה לכל המבקש ללגום מהם. האדם ילמד כיצד לחיות באיזון בין הידע הרב של עידן האינפורמציה, הממד של הדעת והחוכמה, לבין היכולת לחיות בצניעות ובאחווה באורחות חיי היום יום.

בהתאם למודל האדם לפי לוחות המאיה, יהיה זה אדם שגיבש בתוכו את הילד הפנימי שבו האוהב להשתתף במשחקים בחברותא יחד עם רעיו בעלי-החיים, לשלמות אחת עם הבוגר האחראי והרציונאלי שבתוכו, ולומד לכן לפתח את האיזונים הייחודיים שלו בין אידיאלים שונים ואף מנוגדים.

כמו למשל השאיפה של האדם לחופש וחירות, שאותה מייצג העיקרון של מזל דלי וכוכב הלכת אוראנוס; באופן לעומתי מול הרצון לקיים נוהלי סדר וחוקיםהמאפשרים קיום חברה תקינה (הארכיטיפ של שבתאי). שני כוכבים אלו הם העקרונות של מזל דלי, אשר מיוצג על ידי אוראנוס אל השמיים במיתולוגיה היוונית שמתאר את השאיפה לחופש ולחיים אותנטיים של קהילה, ועל ידי שבתאי השליט המשני של מזל דלי, שמייצג את הנחיצות של מסורת והצורך בהכרת מערכת החוקים הארציים. שני העקרונות המנוגדים והמשלימים הם המביאים את העימות הקלאסי בין שמרנות לבין ליברליות, והצורך בכיבוד היחסים של איזונים בין הדרישות השונות והמנוגדות של הוויית האדם, כרוח שירדה לתוך החומר כדי להתמחות ולהשתכלל.

בתהליך ההתפתחות של התודעה האנושית, שבתאי מייצג את האדם הפלנטארי שרכש והפנים ולמד ליישם את מערכת החוקים של הפלנטה. כמו ההתחשבות בתהליכי צמיחת ממלכת הצומח בקצב איטי, והצורך לתחזק מערכות ביולוגיות ורגשיות וחברתיות באיזון. רק אז יכול האדם להמשיך את הדרך הקוסמית ולהפוך לאדם הסולארי, איש מערכת השמש. כאשר אז הוא נכנס תחת השפעת מערכת חוקים גבוהה יותר.

סערות על פני השמש

ההיבטים של השמש בתור שליטת מזל אריה, הפן המנוגד והמשלים למזלדלי, מאפשרים התבוננות ומחקר של הפרדוקסים ולקבלת המציאות והנחיצות בשמירת חוקי האיזון בעולמנו. לדוגמא, מערכת השמש היא בנתינה, נותנת חיים, אנרגיה וחום ומאפשרת לכל גרמי השמים הנעים בקרבה להתקיים ולהתפתח. יחד עם זאת, אנו עדים למשבר אקלימי ואנרגטי כשסערות שמש רציניות מתחוללות מדי זמן קצר, למשל לפי הנתונים המדווחים מדובר על 17 סערות שמש ששגרו פלזמה לוהטת מאז הקיץ האחרון. הנתונים הללו נצפו מראש והיה מדובר על ריבוי תופעות אלו לקראת 2012. ביתנו, פלנטה ארץ, מוקף במעטפת שמגינה עלינו מקרינות שונות מן היקום וגם מאינסוף המרחב העצום שנפרש ביקום. באותו אופן שהבית מייצג גבולות בטוחים, גם עידן המידע האוניברסאלי מציג אתגר שדורש מאתנו ללמוד לדעת את הגבולות שלנו ואת מקומנו אנו, מול שטף המידע הזמין כיום שעשוי להועיל אך גם להפריע.

ישנה אפשרות ובמיוחד לצעירים להיזרק אל הקצוות של ההתנסות, ואולי כדי לבדוק את הגבולות שלהם, לומדים על בשרם את הגילוי של האופק הרחב והמקום הנקודתי, ומהי המשמעות של מושג'האדם' שמשתנה מול עינינו. וכך קורה שעושים טעויות כשנדמה לעיתים שאינסוף המידע משיא אותנו לנגוס יותר מכפי היכולת, ואז מתבלבלים, ונחוץ לדעת לפרוש בזמן ולהתרפא, כדי לחזור לאיזון.

לב הגלקסיה

העובדה שאנו מתעדים כעת התפרצויות סולארית, ואפילו מודדים אותן ויכולים לראות אותן, פירושו שגם התודעה שלנו או ספירת ההשפעה שלנו מתרחבת לכדי מודעות שמשית או נשמתית. אבל עדיין לא כללנו את רמת המודעות המקבילה להשפעות שנובעות מהמרכז הגלקטיאו לב הגלקסיה, בכל עת. אנו עדיין לא מודעים להן אך קרניים אלו עוברות דרכנו כאנשים וגם דרך האדמה. לקראת 2012 מדברים בחוגים רוחניים אודות תופעות התיאום עם המרכז הגלקטי (GC) שיגיעו לביטוי מלא יותר.

הדברים כפשוטם הם למעשה, שכוכבנו מתאים את עצמו ונערך ביחס למרכז הגלקטי. כי כפי שהאדמה נוסעת במסלול סביב השמש, כך מערכת השמש נעה במסלול סביב הלב הגלקטי בשביל החלב. כך גם מרכז הלב האנושי המנווט את האדם החדש מהווה מקום מפגש לרמות שונות של קיום והוויה, מהאינדיבידואלי והמשפחתי עד הפלנטארי והסולארי. גם האדם בתור האמן יוצר את סביבתו החדשה בהתאם לצורכי הזמן, ולפי הבנת הלב כאשר הוא בודק את חזונו, ואת הפידבק המגיע אליו מן המציאות, באופן רציונאלי ואינטואיטיבי.

 

גם הבית שלנו שהיא הפלנטה משתנה ומחליף פאזה, וגם על האדם לבטא עדינות כלפיה ואחווה בין בני האדם. הוגי-הדעות נוטים להסכים לכך שהאנושות מגיעה לעת החדשה כאשר היא על ברכיה, במובן שנחוצה התפכחות מהאשליה של כוח ושליטה במתרחש ובטבע, כי האדם יכול להתחדש אך לפתח צניעות ופשטות הליכות.