הוצאת העידן החדש

להבין את הניגודים:

יציבות, רב-צדדיות ושליטה עצמית

ניגודים

הניגודים מופיעים בתור הדבר הראשון הבולט פה על כדור-הארץ. כשבאים לבנות מרחב להגות ולימוד פה על פלנטה ארץ, ברמה הפסיכולוגית הניגודים יכולים להופיע בתור הקצוות המטלטלים של עמדות נפשיות (לא פאזות) כגון הפרנואידי והסכיזואידי, (מחפשים קונספירציות) המאני והדפרסיבי (מסתחררים על המטוטלת של הנפש). וגם בעמדה הפובית חשים פחד מפני מחויבות מלאה, ומתנדנדים.

אלו העמדות שהתינוק יכול לנקוט בהן מראשית חייו כלפי המציאות: אם אימא פעם אחת מיטיבה ומזינה אותו היטב, ובפעם אחרת אינה מעניקה לו מזון מספק, הוא יכול להגיע למסקנה שיש אימא אחת טובה ואימא אחת רעה. וכך המציאות מתפצלת לשניים. גם אימא אדמה נתפסת בדומה כבעלת מטוטלת ההפכים.

ברמת התודעה, הניגודים יכולים להופיע בתור התודעה הגבוהה ביותר והנמוכה ביותר על כדור-הארץ. אפשר לראות את הפן הגבוה יותר בתור הרוח האלוהית, ואת הפן הנמוך בתור 'הדרקון' של כוחות האדמה. תמונה זו של הרוח והדרקון יכולה להיקלט ממבט מודע הבוחן את שתי האיכויות: האהבה שמייצגת הפלנטה וונוס, סמל על כוכבנו לעמדה של הבנה והערכה, שמחה והכרת תודה על שכוחות היקום יוצרים באהבה ומזינים את רקמת החיים על כוכב ארץ - לעומת תמונה הנקלטת בתור אירועי העולם התחתון בפלנטה שלנו: סבל המלחמות, העוני והרעב, השעבוד והניצול והכעס. אלו מאפייני הכוחות שמייצג פלוטו-הדס שליט העולם התחתון המיתולוגי. והתכתיב מכוח אלוהי הוא לפסוע בוויה דולורוזה עם הצלב על הגב בדרך הדואליות ושפלות-הרוח, לקראת אחדות, לעומת הכוחות של נוגה-וונוס עתירי הדעת והאור והנתינה.

כאשר האדם נרגע מטלטלת הקצוות, ביכולתו להגיע דרך הקוטב המלנכולי להכרה אינטגרטיבית באיחוד המציאות, בהשלמה וקליטה שהאימא היא אותה אימא, אבל פעם אחת יש לה מה לתת ופעם אחרת אין לה. במצב זה יכולה להופיע התפיסה שהמציאות היא אחת, בעלת שתי פנים – במועדים מסוימים לפעמים יש הזנה ולפעמים אין, אבל אין מדובר במציאות מפוצלת אלא בשני צדדי אותה הוויה. אם כן, ההזנה היא נושא עיקרי הקשור באימא או בחיי הפלנטה ארץ, מזון פיזי, מזון רשמים ומזון רוחני, מול מה שנראה כאופנים שונים לגמרי של קיום, חסר או הזנה.

כוחות האישיות

מתבטאים בתור זוגות של ניגודים. ברמת הנשמה הם מתבטאים בתור איכויות נשמה, כמו היכולת להשכין הרמוניה ואיזון, אינטואיציה ויכולת כשזוגות הניגודים מסוגלים גם להופיע ביחסים הרמוניים ביניהם, כאשר אז הזרימה ביניהם נעשית רכה.

רכות

היא ההתנהלות של רוך באינטראקציות וביחסי-הגומלין, שמשנה את האיכות של המציאות, ומאפשרת יציבות לעומת הטלטלה של הקצוות.

היציבות

מאפיינת מציאות שיכולה להיות מתוארת בתור קשורה לקו דמיוני אנכי כאשר קו זה מתאר את הזרימה האנרגטית שיורדת מלמעלה, מממד גבוה יותר, אל העולם. והמציאות גם קשורה לקו האופקי הדמיוני המשלים, שהוא הדרך בה האנרגיות מתחלקות בהפצה לברואים באשר הינם. הזרועות האנכית והאופקית האלו הם קווי השתי והערב שברקמה האלוהית. הן מהוות את ייצוג הצלב בעל ארבע הפנים בעולם התופעות. אלו הם ארבעה אופנים טיפוסיים בהם מתבטאות התכונות, כמו למשל בצלב היציב.

צלב היציבות

צלב זה מכונה גם צלב המלכות – אלו הן ארבעת המזלות היציבים שהן המלכות אריה ודלי, שור ועקרב. אם גם נכון שהמלכות הן המושלות, בכל אופן הצלב הגברי של המלכים הוא הצלב הבא שהוא היוזם: המלכים גדי וסרטן, טלה ומאזניים.

בתוך 'צלב היציבות' אנו רואים התבטאות של דימוי אימהי. זהו צלב המתאר את הכוח הנשי המשמר והמזין, המייצב והמכיל. דרך 'הצלב היציב' נגלית ראיית החיים כהמשכיות זורמת עם משמעויות של מחזוריות קבועה המגיעה בצורת מחזורים. התכונות שהולכות עם זה הן דפוס של קביעות שמשרה ביטחון רגשי ושלום פנימי, והן שמאפשרות רכות. חום. ויציבות.

שלושת הצלבים

יש לנו אפשרות להתייחס אל המציאות דרך הפריזמה של 'שלושת הצלבים':

הצלב היציב שהוא המסמל את איכות היציבות הנשית, הצלב היוזם שמתאר את איכות היוזמה הגברית, והצלב המשתנה שמתאר איכות משתנה הנעה בין שני הקטבים של הצלבים היציב והיוזם.

אם נתייחס לצלב השני, 'הצלב היוזם': נבחין שזה צלב של תופעות שחלות מכוחו הנמרץ והפעיל של הצלב הגברי שבו שליט דימוי הכוח המכתיב, כוח הרצון המחולל פעולות. כוח הרצון ליצור את המציאות על ידי שליטה בתוקף הרצון הדינאמי. רצון זה הוא השפעה מעצבת ומכתיבה, לעומת תופעות טבעיות שמתחוללות באופן טבעי ומאליהן בדרך הטבע לכאורה ומשתקפות בעמדה של קבלה בברכה.

אם האיכות של היציבות קשורה בנשמה ובהרגשה שאכן ישנם סדרי עולם, שהעניינים מסודרים ברמה מסוימת, הצלב היוזם מביע את הצורך למשול על מנת לחולל את הסדר, שאינו קורה באופן מובן מאליו. לפי הצלב היציב יש אולי קביעות בחיים, התבונה איננה מקרית. ההתפתחות האבולוציונית מתרחשת מכוח תכנית קוסמית עליונה, המשפחה מסורה, הידידים וותיקים. מבחינים ועוקבים אחר המתרחש אך מבלי לצאת מהאיזון. אך לפי הצלב היוזם נחוץ כוח רצון שיגדיר את גבולות המציאות ואת הפריצה מעבר לה.

השאיפה ליציבות ולאהבה מאפיינת מבנים אישיותיים תחת השפעת הצלב השלישי המשתנה, השואפים להגיע אל הנחלה ויישוב הדעת, מן הקצוות המטלטלים והמשתנים של התנסות שני הניגודים.הצלב המשתנה מורכב מהנסיכים תאומים וקשת, דגים ובתולה. הוא יכול לציין מבנה נפשי שנמצא בטלטלה בין הניגודים, אך חותר ליישב בין ההפכים והקצוות ולומד להגיע לסינתזה ביניהם. בחיי אדם מתבטאת שאיפה ליציבות אך גם ליוזמה מחוללת שינוי והתפתחות. הדינמיקה המשתנה יכולה לסייע.

כי יש הכוונה של הכוחות מטעם החוקיות היקומית לעבר המבנים השואפים לרב-צדדיות בצלב המשתנה, ששואפים להגיע לניהול בונה חברתי בהנחיית התבונה הטהורה, במקום למשיכה לעבר כאוס ונסיגה. מהמקום של היטלטלות בין ההפכים ניתן להוביל להתייצבות של אפשרות אחת מיני רבות, תחת השפעת גורם 'בקרת הכאוס'. זהו גורם מתחום המדע שיכול להצטרף לאנלוגיה חברתית. כשההיבטים של ההתפתחות הם קבוצתיים, נכנס לתמונה הגורם של יחסי אנוש נכונים, וגם הגורם של התחלקות עם הקבוצה במשאבים ובאנרגיה.