הוצאת העידן החדש

 

הלב 

חוג אגני יוגה 

סמלי 'אגני יוגה'

עם סיום עבודותינו היומיומיות, הבה נתאסף לשוחח ולדרוש בערך הלב. דבר זה יוביל אותנו אל מעבר לתחומי כדור הארץ, בכיוון לעולם המעודן, ויקרב אותנו אל תחום האש.

לב

1. לחזות דרך עיני הלב ולהקשיב באוזני הלב לשאגת העולם; להציץ לתוך העתיד עם הבנות הלב, לזכור דרך הלב את הצטברויות העבר; וכך להתקדם בלהט על השביל בנתיב המוביל מעלה. היצירתיות המקיפה את שלהבת הפוטנציאל ספוגה באש קדושה, אש הלב. לכן, על השביל המוביל בסולם התודעה, על שביל השירות הגדול, שביל האיחוד, הסינתזה היא הנתיב הזוהר האחד של הלב. איך תוכלנה הקרניים המתגלמות להאציל את אורן, אם הלהבה אינה מוצהרת על ידי הלב? אלו הן האיכות והתכונה המדויקות של המגנט השוכן בפנימיות תוך תוכו של הלב. היצירתיות הגבוהה ביותר חדורה ורוויה בחוק גדול זה. לכן, מעתה כל השלמה ואיחוד וכל התאחדות קוסמית גדולה מושגים דרך שלהבת הלב. מהם האמצעים והמתכון שדרכם ניתן להשתית את יסודות הצעדים הגדולים? אמנם אכן, רק דרך הלב. לכן קשתות המודעות מותכות על ידי הלהבה של הלב.

לכן, אנו נחזיק בזיכרוננו את כוח המשיכה היפהפה של מגנט הלב שמחבר את כל הביטויים. אכן, חוט הכסף שמחבר את המורה לתלמיד הוא המגנט הגדול של הלב. ההתאחדות בין מורה ותלמיד מצהירה על המהות של כל אבולוציה שהיא.

2. אגדות רבות מספרות את סיפור הגשמת המשאלות, אבל אינן מציינות את התנאי הבסיסי לכך, שהוא להיות נטול מניע אישי תועלתני, ובכך מושחזים הרצונות לנקודה שלא ניתנת לשינוי. כל סטייה פעוטה מהשביל כבר מקהה את החץ של ה'בלתי ניתן לשינוי'. אבל כפי שאותו אחד שלא רגיל למים יכול לשחות כשהוא בסכנה להישאב לתחתית ולטבוע, כך גם הפתרון של השלמת משאלה מתגלה ומופיע כשכל השבילים נחסמו. אנשים אומרים שהתרחש נס! אבל לעיתים קרובות מה שקרה היה רק החיזוק של האנרגיה הנפשית הרוחנית. הלב, שהוא השמש של המנגנון, הוא מוקד האנרגיה הנפשית הרוחנית. לכן, כשמדברים על הלב יש לתת את הדעת לחוק של אנרגיית הנשמה. כמה יפה לחוש את הלב בתור השמש של כל שמשות היקום. אנו חייבים להבין את השמש כסמל וכדימוי לארכיטיפ הסמכות הרוחנית הגבוהה ביותר, בתור הדגל או השלט המונף ו'הכותרת' למסר שלנו. מה יפה השמש בתור דימוי-על וכותרת של כוח שלא ניתן להכניע, אם עינינו מטמיעות פנימה את זיו אורה המשתקף בליבנו.

3. בין אם הלב נקרא ביתו של אלוהים או הסינתזה של הסינתזות, הוא עדיין נשאר נקודת המרכז. אפילו אלו שמכירים בלב בתור פונקציות פיזיולוגיות נמוכות בלבד, הם בעלי גישה אכפתית ביחס ללב. עד כמה יותר עמוק, אפוא, חייב לחדור מי שיודע ומכיר בערך המגנט וחוט הכסף, בקשב שלו ללב. לכן המורה מושך ומרחיק אותך הלאה מכל תופעה שהינה פיזית בלבד, בכדי להזכירך את ערך העולם הרוחני, דרך כל איבר ואיבר. בשבילנו זה פסטיבל בכל פעם שכיוון מחשבה טהור מוקרן לעבר תחום הקיום הבלתי-נראה. אתה חייב להוביל לכיוון משכן האלוהים מתוך התמדה שלמה, כאילו הסכנה רודפת אחרי מי שנכנס. ביכולתך להכיר את שביל הנבחרים כשהעולם הבלתי-נראה נעשה אמיתי ונגיש להם; אז אתה יכול להבחין בצמיחת התודעה, ואברי הגוף עצמם משנים צורה כשהם נעשים חדורים באנרגיית הקשר עם סולם התודעה.

4. הלב הוא מקדש, אבל לא משכן לאלילים. לכן אנחנו לא נגד הבניה של המקדש, אך אנו מתנגדים לפטישיזם ושווקים. כמו כן, כשאנו מדברים על בניית מקדש כמו הלב, אין אנו מתכוונים לכך שזה יהיה מבנה מעוצב בצורת לב. אלא אנו מתייחסים אל המשמעות הפנימית שלו. מקדש לא יכול להתקיים ללא מימוש והתגשמות השרשרת האין סופית; כך גם  הלב מתקשר לכל תחושות היקום. צערו או שמחתו של הלב מהדהדים באופן אהדדי עם העולמות הרחוקים. מדוע, אפוא, מרובה הצער לעיתים קרובות יותר מהשמחה? בוודאי שההטרדות הקוסמיות המתרחשות ללא הרף מטרידות את הלב שנדבק אליהן. לכן השירות של לב כזה שרואה זאת כטקס, הוא בעל משקל כה גדול במאזניים של העולם. הגישו עזרה למבנה העולם! אין יום ואין גם שעה שבהן העולם אינו נתון בסכנה! שתי עיניים בלבד לא יכולות לחזות מראש את הסכנות הללו, אלא רק ביחד עם העין השלישית, כפי שמצויר בסמלי האלוהים! אתה חייב להבין ולקלוט את מקדש הלב בתור תחושה פנימית של הבאות. לא בלי סיבה נקשרו משמעות הלב וסמלו שהוא הצלב בעל המשמעות האזוטרית. לכן, סמל אזוטרי זה מלווה תמיד את המקדש השוכן בלב.