הוצאת העידן החדש

תוצאות לפי מילההתארגנות עצמית :
התארגנות עצמית ליצירת מבנה מסודר היא מיסודות בניית החיים והחברה האנושית. ספר בראשית נפתח בבריאת סדר ('קוסמוס' ביוונית) באמצעות צליל, צורה ואור. ואילו לקראת התהליך במסע במדבר התארגנו בני ישראל בפתיחת ספר 'במדבר': הגברים התפקדו במערך מוסדר של שנים-עשר שבטים