הוצאת העידן החדש

יהודה וציפורה אלפרין
 

בני הזוג ציפורה ויהודה אלפרין כותבים ביחד גרסה ישראלית לעידן החדש, המשלבת שתי נקודות מבט שונות, של גבר ואישה, על רוחניות אוניברסאלית. ציפורה ויהודה ביחד מקרינים הרמוניה של צבעים, צלילים וטעמים. מוותיקי העידן החדש בישראל ובעולם, הם עוסקים בהכנת האנושות לעידן החדש על ידי הכנסת כוחות מרפא וחוכמה לעולמנו. ספריהם מתארים דרך חשיבה רוחנית ויישום מעשי של רעיונות בדרך הרוחנית. בני הזוג כתבו, תרגמו והוציאו לאור כעשרים ספרים ב'הוצאת העידן החדש', ביניהם 'העידן החדש', 'לב היקום' ו'יומן אחרית הימים'.